Diensten

Introductie op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

In 2019, na het Akkoord van Parijs, is de Europese Green Deal gelanceerd. Het belangrijkste doel van deze green deal is om Europa voor 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Een onderdeel van deze Green Deal is het EU Action Plan on Sustainable Finance. Dit Actieplan stimuleert duurzame investeringen, door onder andere het versterken van de duurzaamheidsinformatie.
Om de duurzaamheidsinformatie te versterken is de Richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), met het bijbehorende pakket Europese Duurzaamheid Rapportage standaarden (ESRS), in het leven geroepen.

In de CSRD rapportage geeft een bedrijf inzicht in haar strategie en beleid over duurzaamheid, de implementatie ervan en hoe zij scoort op de betreffende prestatiemaatstaven.

Duurzaamheid is een breed begrip dat ook wel als ESG wordt aangeduid: Environment, Social en Governance.

Jouw organisatie valt onder de CSRD als deze onder de NFRD viel, als een grote vennootschap gezien wordt of onder het beursgenoteerd MKB valt.

Een organisatie valt onder de NFRD wanneer deze beursgenoteerd is en meer dan 500 FTE’s in dienst heeft.

Een organisatie valt onder een grote vennootschap als deze aan 2 van deze 3 vereisten voldoet:

Een omzet van meer dan € 50 mln

Een balanstotaal van meer dan € 25 mln

Meer dan 250 FTE

Een bedrijf valt onder het beursgenoteerd MKB wanneer deze beursgenoteerd is maar niet aan bovenstaande vereisten voldoet.

Wanneer je moet rapporteren volgens de CSRD hangt af van de bedrijfsgrootte.

Beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 FTE moeten dit al over 2024 (in 2025). De grote venootschappen over 2025 (in 2026) en het beursgenoteerd MKB over 2026 (in 2027).

De eerste 3 jaar zullen bedrijven gecontroleerd worden met beperkte mate van zekerheid. Na deze tijdsperiode zal dit verhoogd worden naar redelijke mate van zekerheid.

Hoe Cooperate Green zich onderscheidt.

Cooperate Green is ontstaan uit een samenwerking tussen consultants, financiële experts en accountants die samenwerken bij strategiebepaling, (CSRD-)rapportage en de onafhankelijke controle daarvan. Zo krijg je de zekerheid dat jouw organisatie van het begin tot het eind goed begeleid wordt.

Op basis van de ervaring bij onze klanten hebben we een projectmethodiek ontwikkeld die middels verschillende stappen tot een rapportage komt welke ter controle aan een accountant aangeboden kan worden. In deze projectmethodiek wordt de overdracht van kennis benadrukt zodat uw collega’s bekend worden met de verplichtingen van de CSRD.

We bieden deze oplossing aan in verschillende mate van ondersteuning, zodat er altijd een oplossing is die bij uw onderneming past. Op deze manier kiest u ervoor om zelf de volledige regie te pakken, in samenwerking met ons het project te starten of om volledig ontzorgd te worden.

Onze oplossingen

Eigen regie

De consultants van Cooperate Green gaan met u in gesprek om uw CRSD doestellingen te definiëren met de bijbehorende KPI’s ten behoeve van de rapportage. De consultants verstrekken trainingen aan uw personeel welke daarna zelfstandig aan de slag gaan met de verschillende CSRD aspecten. Tijdens vervolg trainingen scholen wij uw personeel zodat zij zelfstandig de doelstellingen en vereisten van de CSRD richtlijn definiëren, identificeren en de informatie verzamelen om daarover te rapporteren. Uiteindelijk zal dit resulteren in de duurzaamheidsrapportage voor uw jaarverslag

CSRD workshops en advies

De consultants van Cooperate Green gaan met u in gesprek om uw CRSD doestellingen te definiëren met de bijbehorende KPI’s ten behoeve van de rapportage. De consultants verstrekken trainingen aan uw personeel welke daarna in samenwerking met onze consultants aan de slag gaan met de verschillende CSRD aspecten. Tijdens verdiepende workshops ondersteunen wij uw personeel zodat zij in samenwerking met onze consultants de doelstellingen en vereisten van CSRD richtlijn definiëren, identificeren en de informatie verzamelen om daarover te rapporteren. Uiteindelijk zal dit resulteren in de duurzaamheidsrapportage voor uw jaarverslag.

Een compleet CSRD-Traject

De consultants van Cooperate Green gaan met u in gesprek om uw CRSD doestellingen te definiëren met de bijbehorende KPI’s ten behoeve van de rapportage. In het vervolg traject ontzorgen onze consultants u bij de implementatie van het gehele CSRD-traject. Onze consultants identificeren en verzamelen de duurzaamheidsinformatie voor de verplichte rapportages en ondersteunen in het opzetten van methodes om te rapporteren en kunnen tevens zorgen voor een complete rapportage in het jaarverslag.

Maatwerk

Mochten er buiten deze oplossingen andere behoeften of voorkeuren zijn, dan wordt hier altijd flexibel in meegedacht en werken we met u aan een maatwerkoplossing. Zo komen we bij een oplossing die bij uw organisatie past. Voor alle bovenstaande scenario’s geldt dat de rapportage dient te worden gecontroleerd. Hierin kan Cooperate Green voorzien vanuit haar netwerk. U kunt ook gebruik maken van uw eigen externe accountant, mits deze het gekwalificeerde personeel heeft om duurzaamheid te controleren.