Diensten

Cooperate Connect.

Samenwerking met i2o Business Consultancy & Business Intelligence.

Wij bij Cooperate Green zijn verheugd onze samenwerking met i2o Business Consultancy & Business Intelligence aan te kondigen! Deze samenwerking heeft zich de afgelopen tijd op de achtergrond al gevormd, en is nu officieel. Zo hebben zij bijvoorbeeld geholpen met het ontwikkelen van een (viertalige) enquête voor ondernemingen die zich voorbereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-wetgeving.

Waarom is CSRD zo belangrijk?

De CSRD is Europese regelgeving die grote ondernemingen verplicht om vanaf boekjaar 2025 transparante rapportages te maken over hun beleid, doelen, en de voortgang op het gebied van mens, milieu, en bestuur (ESG). Deze wetgeving markeert een belangrijke stap naar duurzamer ondernemen en verantwoording afleggen voor de impact op mens, milieu, en bestuur. Ook kleine(re) ondernemingen kunnen al te maken krijgen met de CSRD.

Impactanalyse.

Een succesvol CSRD-traject begint met een impactanalyse volgens het principe van de dubbele materialiteit. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar de impact van de onderneming op mens en milieu, maar ook naar de impact van mens en milieu op de onderneming. Deze analyses worden gevalideerd door een dialoog met belangrijke stakeholders. De door ons ontwikkelde template vormt een essentiële tool voor het vergemakkelijken van deze dialoog met de stakeholders.

Voordelen van een enquête.

Een effectieve dialoog met stakeholders kan (deels) plaatsvinden via een enquête. i2o Business Consultancy & Business Intelligence heeft, in samenwerking met Cooperate Green, een viertalige template ontwikkeld waarmee bedrijven snel, efficiënt, uniform, consistent en vergelijkbaar inzicht kunnen verkrijgen in de verwachtingen en zorgen van hun stakeholders. Dit biedt optimale mogelijkheden voor analyse en vereenvoudigt de documentatie van de resultaten.

Waarom i2o Business Consultancy & Business Intelligence?

Samenwerken met i2o Business Consultancy & Business Intelligence betekent toegang krijgen tot een team van enthousiaste professionals met expertises van strategieontwikkeling tot verslaggeving, en van data/business-intelligence tot auditvoorbereiding. Deze keuze is gebaseerd op hun unieke benadering, waar strategie en ondernemingskansen altijd voorop staan. Wij onderschrijven hun visie waarin duurzaamheid wordt gezien als een kans om te excelleren, zowel ethisch als bedrijfsmatig.

Met deze samenwerking en de daarbij behorende enquête zijn wij weer een stap verder in het vergemakkelijken van de verplichte CSRD-rapportage voor onze klanten. Zij stellen ons door deze samenwerking in staat om onze klanten te voorzien van een extra dimensie in de volledige begeleiding bij duurzaamheidsverslaggeving.

Bent u benieuwd naar deze template, en/of de implementatie ervan bij uw bedrijf? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.